Loading Laddar...
 

Moped AM klass I

Körkortsbehörigheten AM ger rätt att köra moped klass I (EU-moped) 
EU-moped är konstruerade för en hastighet av 45 km/timme.

För att få ett AM-körkort finns det sex krav du behöver uppfylla 

Du har/är..

 1. Körkortstillstånd (ansök här)
 2. Permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader
 3. Gått en utbildning hos behörig utbildare
 4. Fyllt 15 år
 5. Gjort ett godkänt kunskapsprov, (teoriprov) hos Trafikverket
  OBS!! Teoriprovet får skrivas först när trafikskolan godkänt
  hela utbildningen och rapporterat in till Transportstyrelsen!
  Trafikskolan bokar tid för kunskapsprovet!
 6. Inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området
  Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt

Krav

För att få övningsköra på trafikskolan ska du:

 • vara minst 14 år och 9 månader om du ska övningsköra med EU-moped (AM - moped klass I),
 • ha ett giltigt körkortstillstånd och vara inskriven hos en utbildare och övningsköra där.
  Privat övningskörning är inte tillåtet.

När trafikläraren godtjänt elevens kunskaper rapporterar trafikskolan till Transportstyrelsen att utbildning är utförd. Efter det bokar trafikskolan kunskapsprov åt eleven. Utbildning för behörighet AM är den giltig i fem år.

I körkortsutbildningen är både teori och praktik viktiga. Genom att läsa teorin lär du dig att köra med omdöme och klara av spelreglerna i trafiken.

Utbildningen ska genomföras hos en behörig utbildare och är minst 12 timmar lång. Av dessa är minst fyra timmar praktisk träning, där övningskörning i trafik ingår. Resten är en teoretisk utbildning. Totalt kan det blir mer än 12 utbildningstimmar, beroende på hur du klarar de teoretiska och praktiska målen.

 Omfattas av följande 5 moment:

 1. Lärarledd teori
 2. Manövrering
 3. Trafikträning
 4. Egen teori
 5. Prov på Trafikverket
  OBS!Teoriprovet får skrivas först när trafikskolan godkänt hela utbildningen. Därefter rapporterar trafikskolan till Transportstyrelsen att utbildningen är godkänd!

 

Nedan följer en kort beskrivning av innehållet i våra lektioner


Mopeden (teori)
Denna lektion börjar med information om hur kursen är upplagd och reglerna kring AM-körkortet. Sedan går vi igenom och diskuterar översiktligt hur mopeden är konstruerade och hur den fungerar för att du ska kunna köra och sköta en moped på ett bra sätt. Vi tar även upp körning med passagerare samt vad som gäller för körning med last på moped. Vi går igenom vilka skyldigheter en mopedägare har.

Människan och Miljön (teori) 
Här går vi igenom och diskuterar hur vi fungerar som förare i trafiken och hur vi kan göra körningen säkrare för oss själva och andra trafikanter. Dessutom tar vi upp hur trafiken påverkar miljön och hur vi kan minska dess negativa inverkan.

Trafikteori del I (teori)
Den här lektionen handlar om de grundläggande trafikreglerna och hur viktigt det är att vara uppmärksam på övrig trafik när man kör moped.

Trafikteori del II (teori) 
Att köra i trafik är ganska svårt och det ställer en hel del krav på dig som förare.
Goda kunskaper i vad du får göra, vad du inte får göra, vad du ska göra och vad du inte ska göra är nödvändiga för att din körning ska fungera. På den här teorilektionen får du lära dig det du behöver veta för att du ska kunna köra moped i mer trafikerade miljöer.

Manöverkörning (praktik) 
Denna lektion genomförs på en manöverbana och den är en-två timmar lång. Under tidigare teorilektioner har du fått teoretisk kunskap om hur mopeden är konstruerad och om hur den fungerar, nu skall detta genomföras praktiskt. Trafikläraren kommer att visa hur övningarna ska gå till samt hjälper till med råd och tips där det behövs.

Syftet med lektionen är att du och din lärare ska få en bild av din förmåga att hantera mopeden inför nästa körlektion, så den kan genomföras utan att utsätta dig, läraren eller andra trafikanter för fara.

När övningarna är klara kommer du att ha en bra uppfattning om din egna förmåga att hantera mopeden. Du kommer också att veta hur du enkelt kontrollerar om mopeden är trafiksäker.

Trafikträning (praktik) 
Under dessa lektioner övningskör du tillsammans med trafikläraren i områden med ganska lite trafik. Du kommer bland annat att få träna dig i de grundläggande väjningsreglerna och hur du ska hantera skymda korsningar och andra riskfyllda situationer.

Efter det kommer ni att köra in i mer trafikerade stadsmiljöer. Mopeden är ett utmärkt stadsfordon, men som mopedist är du väldigt oskyddad och syns dessutom ganska dåligt. Det är därför av yttersta vikt att du kan manövrera mopeden rätt, läsa trafiken och förstå det du har läst och hört av teorin.

För att bli godkänd av trafikskolan skall du ha blivit godkänd på körkortsfrågorna, samt uppnått kraven för körning i trafik, vilket kan medföra att du behöver komplettera med fler körlektioner för att uppnå målet!

Körkortsfrågor
I samband med kursens första dag får ni via mail en inloggning till elevcentralen där ni kommer åt körkortsfrågor. Dessa är till för att förbereda er inför teoriprovet.  OBS! Teoriprovet får skrivas först när trafikskolan godkänt hela utbildningen! Körkortsfrågorna består av instuderingsfrågor, delprov och repetition. Mer info om hur dessa skall utföras får eleven samband med inloggningsuppgifterna.

Teoriprov - Uppskrivning
När du har gått igenom utbildningens alla delar och är godkänd av trafikläraren är det dags för prov. Det genomförs på Trafikverket och tid bokas via trafikskolan. Provet består av 70 kryssfrågor där ett svarsalternativ är rätt, och för att bli godkänd måste du ha minst 52 rätt. Blir du inte godkänd får du boka en ny tid för omprov. Nytt prov kan bokas omgående.