Loading Laddar...
 

Avtalsvillkor

 

   Centrala Trafikskolan Ulricehamn AB drivs som ett
   aktiebolag sedan 1993.

   Vi är godkända för F-skatt.
   Vi erbjuder
   Körkortsutbildningar - Personbil, AM Moped, MC och tungt släp.
   Riskutbildningar del 1 och 2
   Introduktionsutbildning (Handledarutbildning)
   Ecodriving
   Medicinsk körbedömning

 

Avtalsvillkor – Centrala Trafikskolan Ulricehamn AB   

§1 Acceptera avtalsvillkor 

Genom att skriva in dig på Centrala Trafikskolan Ulricehamn AB blir du kund och användare av våra tjänster och
accepterar därmed dessa avtalsvillkor.

§2 Minderårig 

Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med
på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kan ske måste du kunna uppvisa för trafikskolan ett skriftligt intyg
undertecknat från dina vårdnadshavare/förmyndare, om samtycket inte kan skaffas på annat godtagbart sätt. 

Målsmans/förmyndarens signatur och namnförtydligande samt personnummer innebär att de åtar sig
betalningsansvaret för allt deltagande och körning som du som omyndig elev har och kommer att medverka i vid aktuell trafikskola. 

§3 Personligt konto via Elevcentralen 

Ditt konto är personligt. Inloggning och lösenord skall användas av dig, du har själv ansvar för skydda detta. 
Centrala Trafikskolan Ulricehamn AB är inte ansvariga för eventuell skada som uppstått om någon annan
utomstående loggar in och använder ditt konto. Som kund har du tillgång till Elevcentralen och dess tjänster
under hela din utbildning.  Centrala Trafikskolan Ulricehamn AB förbehåller sig rätten att stänga av kontot
vid missbruk av tjänsten. 

§4 Dina personuppgifter 

Dessa är de du lämnat till oss och valt att uppge. Dina personuppgifter skyddas av PUL.
Vi kommer aldrig föra dina personuppgifter vidare till tredje part. All data hanteras på en säker
server som driftas av STR Service AB i Landskrona.  Var noga med att alltid ha informera oss
om du byter adress, telefonnummer och e-post för vår kontakt med er. 

§5 Priser och Betalning 

Betalning skall ske innan lektionens början.
Aktuella priser hittar du på vår webbplats och på kontoret.
Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång. 
Vi tar emot betalningar via BankGiro nr 5407-2277, bankkort och kontant.  

§6 Fakturering  

Centrala Trafikskolan Ulricehamn AB tillämpar fakturabetalning för de produkter och tjänster som
kunden köper och som inte betalas vid kurs eller köptillfället.
Fakturan skickas till den adress, som uppgetts vid inskrivningen. 
Det är upp till dig som kund, att informera om förändrade adressuppgifter.
Avgifter som tillkommer pga. felaktiga adressuppgifter debiteras.
Betalningsvillkor är 10 dagar och en avgift om 60 kr tillkommer för administrativa kostnader. 
Vid utebliven betalning tillkommer påminnelseavgift om 60 kr.
Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt
lag f.n. 60 kr samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta.
Är du under 18 år kommer fakturan att ställas till målsman/förmyndaren som samtyckt till avtalsvillkoren.

§7 Avbokningsregler 

  • Avbokning får endast ske via elevcentralen.se samt telefon 0321-166 80. (Telefonsvararen är alltid på)

    OBS! Vi godkänner Ej avbokning via mail!

  • Avbokning av körlektion och Riskutbildning del 1 som är inbokade på tisdagar-fredagar ska ske senast kl 16:00 vardagen före.

  • Avbokning av körlektion och Riskutbildning del 1 som är inbokade på måndagar ska ske senast kl 12:00 fredagen före.

  • Vid sjukdom eller annan orsak och du ringer samma dag som din lektionstid, debiteras du halv avgift.

  • Har du inte hört av dig alls eller glömt din inbokade lektionstid eller Riskutbildning del 1, debiteras fullt pris. Avgift om 60kr tillkommer för administrativa kostnader. 

§8 Alkolåsanvändning 

Centrala Trafikskolan Ulricehamn AB´s samtliga fordon är utrustade med alkolås.
Vid körlektion måste du göra ett godkänt utandningsprov. I annat fall har trafikskolan rätt att avbryta
lektionen med full debitering.

§9 Upphovsrätt och nyttjanderätt 

Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt. 

§10 Friskrivning från ansvar 

Centrala Trafikskolan Ulricehamn AB tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller
inkassokrav om kunden ej uppgett rätt adress eller uppdaterat oss med rätt uppgifter. 

§11 Ändringar av dessa Avtalsvillkor 

Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Då kommer detta att aviseras på elevcentralen.
Ett godkännande av avtalsvillkoren via elevcentralen, anses att kunden accepterat avtalet. 

§12 Vid eventuell tvist 

Centrala Trafikskolan Ulricehamn AB kommer göra allt för att du som kund skall bli nöjd.
Skulle vi misslyckas med detta skall du som kund i första hand vända sig till utbildningsledare Anders Nilsson på
Centrala Trafikskolan Ulricehamn AB. 

________________________

Avtalsvillkor 2015-07-09 ver. 2